iliketrips

Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ
 
1. Εισαγωγή  
 
Η εταιρεία με επωνυμία Βερύκιος Δ. & Κωνσταντίνου Α. Ε.Ε. και διακριτικό τίτλο YOUBOOK E.E. που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μαρασλή 10, η οποία δημιούργησε τον δικτυακό τόπο www.iliketrips.com, προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ενδέχεται να ενημερώνει και να τροποποιεί κατά καιρούς χωρίς προειδοποίηση. Θα πρέπει περιοδικά να ελέγχετε τους Όρους Χρήσης για τυχόν αλλαγές, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  www.iliketrips.com.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις (σε συνδυασμό με την Πολιτική Απορρήτου, διέπουν τη σχέση μεταξύ της YOUBOOK E.E. και οποιουδήποτε προσώπου χρησιμοποιεί ή επισκέπτεται τον Ιστότοπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο ή παρεχόμενη υπηρεσία μέσω του Ιστότοπου, ως ιδιοκτήτης καταλύματος ή διαχειριστής καταλύματος  ή Χρήστης (Ο ορισμός του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή καταλύμματος περιλαμβάνει το Διαφημιζόμενο και ο ορισμός του Χρήστη περιλαμβάνει πρόσωπα που χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο, για να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τουριστικά καταλύματα .
 
Οι Όροι και Προϋποθέσεις για Ταξιδιώτες αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ της YOUBOOK E.E. και του Διαφημιζόμενου. Αν χρησιμοποιήσετε ή επισκεφθείτε τον ιστότοπο ή τις πλατφόρμες ή τα συστήματα της YOUBOOK E.E. , αποδέχεστε τους Όρους και Προϋποθέσεις για Διαφημιζόμενους και Χρήστες, αποδέχεστε ότι συμφωνείτε με τους Όρους και Προϋποθέσεις για Ιδιοκτήτες όπως επίσης και με την Πολιτική απορρήτου και υπόκεισθε σε αυτά. Εάν δεν συμφωνείτε πλήρως με τους Όρους και Προϋποθέσεις για Ιδιοκτήτες, δεν επιτρέπεται να επισκέπτεσθε ή να χρησιμοποιείτε κατά οποιονδήποτε τρόπο τον Ιστότοπο.
 
Η YOUBOOK E.E. δεν εξουσιοδοτεί κανένα πρόσωπο να εγγραφεί στον παρόντα ιστότοπο, εάν δεν έχει δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με το νόμο.
 
Η YOUBOOK E.E. ενδέχεται να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή, μέσω της ανάρτησης μιας ενημερωμένης έκδοσης αυτών στην παρούσα ιστοσελίδα. Πρέπει να επισκέπτεστε την παρούσα ιστοσελίδα τακτικά, ώστε να ελέγχετε τους πιο πρόσφατους  Όρους και Προϋποθέσεις για Ταξιδιώτες, διότι είναι δεσμευτικοί για εσάς.
 
2. Βασικά χαρακτηριστικά
 
Ο παρών Ιστότοπος παρέχει τη δυνατότητα στους Χρήστες να βλέπουν καταχωρίσεις και πληροφορίες για καταλύματα τα οποία προσφέρονται προς ενοικίαση από τους Διαφημιζόμενους.(εφεξής «Καταλύματα»),
 
Ο Ιστότοπος ενεργεί μόνο ως τόπος Διαφήμισης των καταλυμμάτων και δεν αποτελεί, ούτε καθίσταται μέρος οποιασδήποτε συμβατικής σχέσης μεταξύ του Χρήστη και του Διαφημιζόμενου, όπως και δεν μεσολαβεί μεταξύ του Χρήστη και του Διαφημιζόμενου σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ τους.

Επιπλέον, ο παρών ιστότοπος παρέχει διαφήμιση και πληροφορίες ταξιδιωτικών πακέτων και πακέτων εκδρομών, που προσφέρονται στους χρήστες μέσω τρίτων εταιρειών και δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν παραπληροφόρηση.
 
3.Καταχωρίσεις Καταλυμάτων και αλληλεπίδραση με τους Διαφημιζόμενους
 
Οι Διαφημιζόμενοι φέρουν την πλήρη ευθύνη για όλες τις πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένου και άλλου είδους περιεχομένου, οι οποίες σχετίζονται με τα Καταλύματα που παρέχουν (εφεξής «Καταχωρίσεις»), για την ενημέρωση αυτών καθώς και για τη σωστή τους μετάφραση (εφόσον είναι απαραίτητη). Ως εκ τούτου, όταν μια καταχώριση συνδέεται με μια υπηρεσία αυτοματοποιημένης μετάφρασης, είναι ευθύνη του Διαφημιζόμενου να εξασφαλίσει ότι η μετάφραση που προκύπτει είναι ακριβής και να διορθώσει τυχόν ελλείψεις της.
 
Αν ο Χρήστης βρει ένα Κατάλυμα που τον ενδιαφέρει, μπορεί να στείλει ένα αίτημα για πληροφορίες στο Διαφημιζόμενο (εφεξής «ερώτημα») στο οποίο δηλώνονται το επώνυμό του, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του και ο αριθμός τηλεφώνου του, μαζί με οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ζητείται, χωρίς να είναι απαραίτητο να συνδεθεί στον Ιστότοπο για τον σκοπό αυτό. Με την αποστολή ερωτήματος και την υποβολή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) συμφωνείτε να λαμβάνετε μηνύματα από την YOUBOOK E.E.  σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και ιδέες διακοπών.
 
Όταν αποστέλλεται ερώτημα στο Διαφημιζόμενο, ο Χρήστης λαμβάνει επιβεβαίωση απευθείας από το Διαφημιζόμενο.
Στη συνέχεια ο Διαφημιζόμενος έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με το Χρήστη σχετικά με το ερώτημα.
Η YOUBOOK E.E.  δε φέρει καμία ευθύνη για την επικοινωνία μεταξύ του Χρήστη και του Διαφημιζόμενου και δεν εμπλέκεται σε αυτήν.
 
4.Εγγραφή και δημιουργία Λογαριασμού
 
Σε περίπτωση που ο Διαφημιζόμενος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ βάσει των προσφερόμενων πακέτων που τους διατίθενται στον ιστότοπο τότε πρέπει να εγγραφεί στον ιστότοπο. Η YOUBOOK E.E.  δεν εξουσιοδοτεί κανένα πρόσωπο να εγγραφεί στον παρόντα ιστότοπο, εάν δεν έχει δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με το νόμο. Ως αποτέλεσμα της επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας εγγραφής, ο Διαφημιζόμενος αποκτά έναν λογαριασμό χρήστη για τον ιστότοπο (εφεξής «Λογαριασμός»).
 
Για να αποκτήσει έναν Λογαριασμό, ο Διαφημιζόμενος πρέπει να ακολουθήσει όλες τις οδηγίες που δίνονται από την YOUBOOK E.E.  κατά τη διάρκεια της εγγραφής. Ο Διαφημιζόμενος μπορεί να εγγραφεί για να αποκτήσει έναν Λογαριασμό χρησιμοποιώντας την προσωπική του διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).
Σε έναν Λογαριασμό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:
Μια προσωπική σελίδα, γνωστή ως σελίδα «Το Προφίλ μου». Στις προσωπικές σελίδες προφίλ εμφανίζονται μια φωτογραφία του χρήστη και το όνομά του ως υποχρεωτικά πεδία. Λοιπές προσωπικές και ταξιδιωτικές πληροφορίες μπορούν να συμπληρωθούν προαιρετικά και κατά τη διακριτική ευχέρεια του ταξιδιώτη.

Ο Διαφημιζόμενος μπορεί να απενεργοποιήσει ή να αποσυνδέσει το λογαριασμό του απευθείας μέσα από τη σελίδα ρυθμίσεων του προφίλ του. Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι ακόμα και εάν απενεργοποιήσετε τον Λογαριασμός σας, η YOUBOOK E.E.  ενδέχεται να διατηρήσει δεδομένα δυνάμει της Πολιτικής Απορρήτου ή της Γνωστοποίησης για τα cookies του Ιστότοπου. Κατανοείτε και συναινείτε στη χρήση των δεδομένων σας όπως περιγράφεται στην Πολιτική Απορρήτου και στη Γνωστοποίηση για τα cookies.
 
Η YOUBOOK E.E.   χρησιμοποιεί επίσης την υπηρεσία Google Analytics, για να συλλέγει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου. Περισσότερες λεπτομέρειες εμφανίζονται στην Πολιτική Απορρήτου και τη Γνωστοποίηση για τα cookies, όπως και στην πολιτική προστασίας απορρήτου της Google. H Google ενδέχεται να συγκεντρώνει δεδομένα που συλλέγει από τις διάφορες υπηρεσίες της, συμπεριλαμβανομένων των Google Analytics, Google Translate, Google Maps και άλλων υπηρεσιών της Google, όπως το YouTube. Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι YOUBOOK E.E.  δεν έχει έλεγχο επί της συλλογής δεδομένων που πραγματοποιεί η Google.

5.Πακέτα Διαφήμισης

3.Η YOUBOOK E.E.  σας παρέχει τρία βασικά πακέτα διαφημιστικού χώρου.
 1. Free (δωρεάν)
 2. Silver
 3. Gold
(εδώ ορίζουμε το ποσό κόστους κάθε διαφήμισης και ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ το χώρο που θα καταλαμβάνει στη σελίδα μας η κάθε διαφήμιση ανάλογα με το πακέτο)
Δύναται η YOUBOOK E.E. στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών να προσφέρει δωρεάν πακέτα φιλοξενίας τοποθέτησης διαφήμισης στους πελάτες της.
Τα προωθητικά πακέτα μπορούν να συμφωνηθούν με τηλεφωνική επικοινωνία ενώ κάθε άλλο πακέτο διαφημιστικού χώρου από τα τρία προτεινόμενα μόνο μέσω γραπτής επικοινωνίας μεταξύ των μερών, εξαιρουμένου του δωρεάν πακέτου.
(Γραπτή επικοινωνία δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω εγγράφου,fax-τηλέτυπου ή e-mail.)

6. Δικαιώματα και υποχρεώσεις της YOUBOOK E.E.
 
Η YOUBOOK E.E. καταβάλλει εμπορικά εύλογες προσπάθειες, για να διασφαλίζει ότι οι απεικονίσεις των φωτογραφιών Καταλυμάτων στον ιστότοπο, τις οποίες φωτογραφίες έχουν υποβάλει οι Διαφημιζόμενοι στην ιστοσελίδα www.iliketrips.com είναι τόσο αληθείς και ακριβείς αναπαραστάσεις αυτών των φωτογραφιών όσο είναι πρακτικά δυνατό. Ωστόσο, αναγνωρίζετε ότι ενδέχεται να παρουσιάζονται παρεκκλίσεις από τις πρωτότυπες φωτογραφίες κατά τη σάρωση μη ψηφιακών εικόνων και λόγω προσωπικών ρυθμίσεων ανάλυσης οθόνης.
 
Επιπλέον, αναγνωρίζετε ότι ευθύνη για την ακρίβεια με την οποία οι φωτογραφίες απεικονίζουν το σχετικό Κατάλυμμα φέρουν αποκλειστικά οι Διαφημιζόμενοι και όχι η YOUBOOK E.E..
 
Η YOUBOOK E.E. ενδέχεται να πραγματοποιεί περιστασιακά αναβαθμίσεις και εργασίες συντήρησης στον ιστότοπο, στις πλατφόρμες της και στα συστήματά της. Αυτές οι εργασίες ενδέχεται να προκαλέσουν περιορισμούς στη χρήση. Η εταιρεία στοχεύει, στο μέτρο του δυνατού, να εξασφαλίζει ότι οι εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν τέτοιου είδους περιορισμούς πραγματοποιούνται σε ώρες κατά τις οποίες επηρεάζεται στο ελάχιστο η χρήση από τους περισσότερους Διαφημιζόμενους και Χρήστες.
Αναγνωρίζετε ότι η YOUBOOK E.E. δεν φέρει ευθύνη για τη συμπεριφορά των Διαφημιζόμενων.
 
Πνευματική ιδιοκτησία και σχετικά δικαιώματα
 
Όλο το περιεχόμενο που εμφανίζεται στον παρόντα ιστότοπο όπως και ο ίδιος ο ιστότοπος προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιώματα βάσεων δεδομένων. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής κειμένου, γραφικών ή σχεδίων, μέρους ή και ολόκληρου του ιστότοπου.
Επιτρέπεται στους Διαφημιζόμενους να πραγματοποιούν λήψη, εμφάνιση ή εκτύπωση μεμονωμένων σελίδων του ιστότοπου ως απόδειξη της συμφωνίας τους με τη YOUBOOK E.E.. Στο σχετικό αρχείο ή στο σχετικό εκτυπωμένο έγγραφο πρέπει να αναγράφεται καθαρά το κείμενο: «Copyright 2014 – σήμερα, YOUBOOK E.E.. Με επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος».
 
7. Λογαριασμοί, επικοινωνίες και κριτικές Ταξιδιωτών
 
Οι Διαφημιζόμενοι πρέπει να παρέχουν μόνο ακριβή και αληθή στοιχεία σχετικά με την ταυτότητά τους στους Λογαριασμούς και στις σελίδες προφίλ τους, όπως και σε οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία με τον Ιστότοπο.
 
Οι Διαφημιζόμενοι πρέπει να χρησιμοποιούν έναν μοναδικό κωδικό πρόσβασης αποκλειστικά για την εκ μέρους τους χρήση του Ιστότοπου. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τον ίδιο σε περίπτωση που παρατηρήσετε ότι ο λογαριασμός σας χρησιμοποιείται από μη εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος, πρέπει να αναφέρετε άμεσα το συμβάν στην YOUBOOK E.E. μέσω της φόρμας επικοινωνίας και να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας.
 
Η YOUBOOK E.E.  συμμορφώνεται με την Πολιτική Απορρήτου της. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου . Ο Χρήστης συναινεί στη χρήση των δεδομένων του, όπως διευκρινίζεται στην Πολιτική Απορρήτου. Εν γένει, οι Διαφημιζόμενοι εξουσιοδοτούν την YOUBOOK E.E.  να προωθεί τα στοιχεία επικοινωνίας του Ιδιοκτήτη, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού τηλεφώνου του, σε Χρήστες στο πλαίσιο της διαδικασίας διαφήμισης Καταλύματος.
 
8. Ευθύνη της YOUBOOK E.E.

H YOUBOOK E.E. παρέχει αποκλειστικά υπηρεσίες διαφήμισης ιστοτόπων καταλυμμάτων. Ρητώς συμφωνείται πως η αποκλειστική νομική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών από τα καταλύμματα βαραίνει το Διαφημιζόμενο που συνομολογεί ο χρήστης και όχι από την εταιρεία διαφήμισης.Η YOUBOOK E.E. ευθύνεται μόνο στον σωστό τρόπο διαφήμισης των καταλυμμάτων ,βάσει της συμφωνίας και του ανάλογου πακέτου με το διαφημιζόμενο προιον. Κάθε περίπτωση αποζημίωσης έγκειται στη σχέση και τη σύναψη σύμβασης μεταξύ Χρήστη-Διαφημιζόμενου.
Εάν δεν σας ικανοποιεί ο ιστότοπος ή η πλατφόρμα ή τα συστήματα της YOUBOOK E.E. ή εάν δεν αποδέχεστε οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων για Ταξιδιώτες, τότε το μόνο και αποκλειστικό μέτρο αποκατάστασής σας έναντι της YOUBOOK E.E. είναι να διακόψετε τη χρήση του ιστότοπου.
9. Ειδοποιήσεις
 
Τα μηνύματα αποστέλλονται μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
 
Οι Ειδοποιήσεις περί παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας πρέπει να περιέχουν:
 • την ταχυδρομική διεύθυνσή σας, τον αριθμό τηλεφώνου σας και τη διεύθυνση email σας
 • ακριβή στοιχεία για το επίμαχο περιεχόμενο (εισαγωγή του κειμένου ή της εικόνας) συμπεριλαμβανομένου ενός ηλεκτρονικού συνδέσμου που οδηγεί στον ιστότοπο•
 • μια υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση αντί όρκου, η οποία αποδεικνύει ότι:
 • διατηρείτε τα αποκλειστικά δικαιώματα εκμετάλλευσης του έργου
 • δεν έχετε επιτρέψει τη χρήση του επίμαχου υλικού σε αυτή τη μορφή.

13. Διάφορα
 
Οι παρόντες  Όροι και Προϋποθέσεις για Διαφημιζόμενους και η σχέση μεταξύ του Διαφημιζόμενου και της YOUBOOK E.E. διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, ερμηνεύονται βάσει αυτού και υπόκεινται στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις για Ταξιδιώτες, η Πολιτική Απορρήτου και η Γνωστοποίηση για τα cookies περιέχουν ολόκληρη τη συμφωνία σχετικά με το αντικείμενό τους η οποία συνάπτεται μεταξύ της YOUBOOK E.E. και του Διαφημιζόμενου.
Η μη εγκυρότητα ενός ή περισσοτέρων διατάξεων των παρόντων  Όρων και Προϋποθέσεων για Διαφημιστές και Χρήστες δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των άλλων διατάξεων.
Ο Χρηστης και ο Διαφημιζόμενος αποδέχεται πως οι προσωπικές πληροφορίες που μοιράζεται είναι ορατές στη YOUBOOK E.E. και σε συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες και πως οι προσωπικές σας πληροφορίες μπορούν να αναγνωστούν, να συγκεντρωθούν ή να χρησιμοποιηθούν για προωθητικές ενέργειες σχετικές με την Υπηρεσία Διαφήμισης ή άλλων προωθητικών ενεργειών.

Η εκ μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου αποτελεί αποδοχή των Όρων και προϋποθέσεων και της Πολιτικής απορρήτου.

© Copyright 2014 – σήμερα

Με επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος.

Για πληροφορίες και προσφορές στα πακέτα διακοπών συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα. Αν επιθυμείτε ενημέρωση τηλεφωνικά, συμπληρώστε το τηλέφωνό σας και ώρες επικοινωνίας!

Αν επιθυμείτε ένας από τους Εκπροσώπους μας να επικοινωνήσει μαζί σας, παρακαλώ συμπληρώστε το τηλέφωνό σας και επιθυμητές ώρες επικοινωνίας

Ψάχνετε πακέτα διακοπών;

 1. ΕΛΛΑΔΑ: Βρείτε ΕΥΚΟΛΑ ξενοδοχείο που σας ενδιαφέρει και ταξιδέψτε με οργανωμένη εκδρομή (πούλμαν) ή με δικό σας όχημα!
 2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ανακαλύψτε οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη από τα μεγαλύτερα τουριστικά γραφεία και κλείστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς!
 3. ΕΞΩΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ: Θέλετε να κάνετε το όνειρο σας πραγματικότητα; Είμαστε εδώ για να οργανώσουμε το τέλειο ταξίδι!

Θέλετε συνεργασία;

 1. Καλέστε μας στο 211 800 2522 και ενημερώστε μας για την επιχείρησή σας